THUIS CULINAIR GENIETEN
VAN JE FAVORIETE RESTAURANT,
MET JE OBER
EN GEZELLIG ONLINE..

THUIS CULINAIR GENIETEN
VAN JE FAVORIETE RESTAURANT,
MET JE OBER
EN GEZELLIG ONLINE..

THUIS CULINAIR GENIETEN
VAN JE FAVORIETE RESTAURANT,
MET JE OBER
EN GEZELLIG ONLINE..

Algemene Voorwaarden Gasten

Algemene Voorwaarden Gasten

Deze ‘Algemene Voorwaarden Gasten’ zijn van toepassing op de relatie tussen Gastrohome en de Gasten. Restaurants verwijzen wij door naar de ‘Algemene Voorwaarden Restaurants’.

Definities

Aanbod: het product– en dienstenaanbod van het Restaurant dat door de Gast via het Platform bij het Restaurant kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Gast via het Platform bij het Restaurant van het door de Gast geselecteerde Aanbod.

Gast: een natuurlijke persoon (ouder dan 18 jaar) of rechtspersoon die een Bestelling doet bij het Restaurant via het reserveringen Platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Gast en het Restaurant met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Gastrohome en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Restaurant: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Restaurantinformatie: de informatie van het Restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs – en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Gastrohome worden aangeboden aan de Gast, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar het relevante Restaurant.

Streaming Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Gastrohome worden aangeboden aan de Gast en Restaurant door een online streaming platform te faciliteren.

Identiteit van Gastrohome

Hoofdvestiging;
Sydneystraat 49
3047 BP Rotterdam
The Netherlands
KvK: 78167183
E-Mail: info@gastrohome.com

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden Gasten zijn slechts van toepassing op de Service. Gastrohome is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het Restaurant van toepassing.

De Gast gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het Restaurant aan voor de levering van het door de Gast geselecteerde Aanbod. De Gast is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op (deelse) terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het restaurant op grond van artikel 6 “Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling” hieronder of het onvolledig aanleveren van de bestelling.

Het Aanbod

Gastrohome publiceert het Aanbod namens de Restaurants op het Platform, overeenkomstig de door de Restaurants aangeleverde Restaurantinformatie. Gastrohome aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Restaurantinformatie op het Platform. Het restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Gast allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het restaurant voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

Gastrohome geeft alle Restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de Gast duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

Gastrohome aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Gast de Bestelling definitief maakt door de reservering te bevestigen tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.

Na ontvangst van de Betaling, zal Gastrohome de Bestelling elektronisch aan de Gast bevestigen.

De Overeenkomst kan alleen door het Restaurant worden uitgevoerd als de Gast correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Gast heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Gastrohome of het Restaurant te melden.

In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Gast na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel het Restaurant als Gastrohome.

Indien de Gast kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Gast aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

Als de bezorging van de Bestelling door Gastrohome wordt uitgevoerd namens het Restaurant, kan Gastrohome bezorgkosten rekenen aan de Gast. De actuele bezorgkosten worden op het Platform vermeld voordat een gast een Bestelling plaatst. Een factuur voor deze bezorgkosten kan bij Gastrohome worden aangevraagd.

Indien de Gast kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Restaurant, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van Gastrohome is weergegeven.

Bij aflevering van de Bestelling kan het Restaurant vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Gast zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert het Restaurant de betreffende producten aan de gast te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Gastrohome aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

In verband met de bederfelijkheid en inkoop van het Aanbod geldt dat de Gast geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden binnen 24 uur van de reservering. Bestellingen kunnen door de Gast bij Gastrohome worden geannuleerd. Annuleringen die plaats vinden buiten dit tijdsbestek zijn mogelijk en hebben recht op een teruggave van de aanbetaling.

Het Restaurant heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Gast een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

Indien de Gast een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Gastrohome besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Gast te weigeren.

Gastrohome heeft het recht om namens het Restaurant Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien de Gast schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Gastrohome hiervan aangifte doen bij de politie.

Betaling

Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen met goedkeuring van deze Algemene Voorwaarden Gasten, is de Gast verplicht om het Restaurant te betalen voor de Bestelling. Door de Gast kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.

Behoudens het bepaalde van deze Algemene Voorwaarden Gasten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de door de Gast gebruikte betaalmethode, zal de verwerking hiervan maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.

Het Restaurant heeft Gastrohome geautoriseerd om namens het Restaurant de online betaling van de Gast in ontvangst te nemen.

Klachtenregeling

Klachten van de Gast over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het Restaurant te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van het restaurant en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij het Restaurant. Gastrohome kan alleen een bemiddelende rol aannemen.

Als de Gast een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de gastenservice van Gastrohome op het aangegeven contactadres van deze Algemene Voorwaarden Gasten.

Nadat de klacht door Gastrohome is ontvangen zal Gastrohome zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Gastrohome streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

Klachten zoals omschreven in dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Gast de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk het Restaurant (lid 1) of Gastrohome (lid 2).

De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Gastrohome sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Gastrohome is info@gastrohome.com

Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

Gastrohome verwerkt persoonlijke gegevens op van de Gast. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.